Letter loader

Federal Polytechnic Ile-Oluji (FEDPOLEL)

Related Campuses

Rufus Giwa Polytechnic, Owo (RUGIPO)

 • ONDO | OWO ZONE
 • 07069418944

Adekunle Ajasin University Akungba-Akoko (AAUA)

 • ONDO | OWO ZONE
 • SUB Small gate, Taiwo Street, Adefarati, Akungba-Akoko, Ondo State.
 • 07069685521
 • gsfaaua001@gmail.com

Federal University of Technology, Akure (FUTA)

 • ONDO | AKURE ZONE ( FUTA, FECA , SHTA, SON, NOUN, COE, Ero)
 • GSF excellence cathedral, Apatapiti, FUTA south gate.
 • 08139379895
 • officialgsffuta@gmail.com

Federal College of Agriculture, Akure

 • ONDO | AKURE ZONE ( FUTA, FECA , SHTA, SON, NOUN, COE, Ero)
 • 09039552102

National Open University (NOUN) Akure Study Centre

 • ONDO | AKURE ZONE ( FUTA, FECA , SHTA, SON, NOUN, COE, Ero)
 • Adjacent NOUN campus
 • 09061840759

College of Health Science and Technology, Ijero, Ekiti State

 • ONDO | AKURE ZONE ( FUTA, FECA , SHTA, SON, NOUN, COE, Ero)
 • Along bestfield hospital, behind deeper life campus fellowship
 • 09135660006, 09135644216
 • studentsfellowshipgofamint@gmail.com

Ondo State College of Health Technology, Akure

 • ONDO | AKURE ZONE ( FUTA, FECA , SHTA, SON, NOUN, COE, Ero)
 • 08143844244

All State College of Education, Ero, ONDO State

 • ONDO | AKURE ZONE ( FUTA, FECA , SHTA, SON, NOUN, COE, Ero)
 • 08140380240

School of Nursing and Midwifery, Akure

 • ONDO | AKURE ZONE ( FUTA, FECA , SHTA, SON, NOUN, COE, Ero)
 • 08168777893; 08138298949

Achievers University, Owo

 • ONDO | OWO ZONE
 • 09038257824